vmware ชี้ virtualization ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคธุรกิจ

วีเอ็มแวร์ การันตีเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น ช่วยธุรกิจไทยเลี่ยงค่าใช้จ่ายได้ถึง 30,000 ล้านบาท จากการลดการซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าบำรุงรักษา และค่าสถานที่ติดตั้งระบบ…

เมื่อเร็วๆ นี้ วีเอ็มแวร์ อิงค์ องค์กรด้านบริการเวอร์ชวลไลเซชั่นและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ประกาศเปิดตัวแคมเปญ Virtualization 2020 ซึ่งช่วยให้ธุรกิจย้ายจากยุคของไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ไปสู่การประมวลผลแบบ คลาวด์ ในขณะที่มีการทำงานแบบเคลื่อนที่อยู่นอกสำนักงาน ทั้งนี้ IDC Server Economies Index เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2546-2563 องค์กรธุรกิจใน 8 ประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายได้ถึง 2,940,000 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการทำเซิร์ฟเวอร์ระบบเวอร์ชวลไลเซชั่น

ทั้ง นี้ ไอดีซี ยังได้ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และในอนาคตถึงปี 2565 ด้วยการประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ x86 ที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการนำโซลูชั่นด้านการทำเวอร์ชวลไลเซชั่นมาใช้ไว้ว่าจากการสำรวจผ่าน การโมเดลของ ไอดีซี ในประเทศไทยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะกว่า 30,960 ล้านบาท ประกอบด้วยการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สำคัญใน 4 ส่วนหลัก คือ 1. หลีกเลี่ยงการซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายได้ถึง 18,660 ล้านบาท ซึ่งเมื่ออ้างอิงตัวเลขดังกล่าวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสวนลุมพินี ซึ่งเปรียบเป็นปอดของกรุงเทพฯ ต่อปี จำนวน 876 ล้านบาท จะสามารถเพิ่มระยะเวลาให้คนไทยได้ใช้สวนลุมพินีสำหรับการออกกำลังกายเพิ่ม อีก 21 ปี หรือสามารถนำเงินส่วนนี้ไปให้ความช่วยเหลือผู้พิการในประเทศไทยได้เป็นระยะ เวลา 91 ปี 2. ทำให้หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายได้ถึง 5,700 ล้านบาท เฉพาะด้านพลังงาน ด้านระบบไฟฟ้า และระบบระบายความร้อนของระบบเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ 3. ลดค่าใช้จ่ายด้านบำรุงรักษาและดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จากการใช้จ่ายด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลได้ถึง 6,450  ล้านบาท (ตามการประมาณการของไอดีซี) 4. หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายได้ถึง 180 ล้านบาท เมื่ออ้างอิงกับค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ลงทุนกับ สถานที่การติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเป็นจำนวนมากคาดว่าจะมีการทำเวอร์ชวลไลเซ ชั่นในอนาคต ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าตลาดเซิร์ฟเวอร์ x86 ไทยขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องราว 3.4% ตั้งแต่ปี 2550-2555 และคาดการณ์ว่าในปี 2555-2563 จะเติบโตเป็น 4.6%

นายชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท วีเอ็มแวร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทได้มาถึงจุดที่ยอมรับแนวคิดของการนำเวอร์ชวลไลเซ ชั่นไปใช้ และตระหนักถึงความคล่องตัว รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ และความยืดหยุ่นทางธุรกิจที่ดีขึ้นจากการนำเวอร์ชวลไลเซชั่นมาสนับสนุนการลด ค่าใช้จ่ายดำเนินการและสร้างความยั่งยืนขององค์ประกอบธุรกิจได้อย่างดียิ่ง ขึ้น

ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน วีเอ็มแวร์ ประเทศไทย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้องค์กรจำนวนมากยังนำเวอร์ชวลไลเซชั่นมาใช้ในส่วนอื่นๆ ของศูนย์ข้อมูลที่ถูกกำหนดขึ้นโดยซอฟต์แวร์ (Software-Defined Data Center : SDDC) นอกจากนี้พวกเขาจะพบวิธีการใหม่ๆ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น เช่น ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย และการจัดเก็บข้อมูล ในขณะที่องค์กรเปลี่ยนไปสู่การสร้าง SDDC ยิ่งช่วยให้การประหยัดค่าใช้จ่ายทำได้มากขึ้น ทำให้องค์กรสามารถนำกลับไปลงทุนในส่วนอื่นที่มีความสำคัญต่อการคิดค้นนวัต กรรมและเพิ่มผลผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในภูมิภาคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการตระหนักถึงการนำไอทีมาปรับใช้ในโครงสร้างพื้นฐานตามลำดับ.

ข่าวจาก

http://www.thairath.co.th/content/tech/375599

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s