ผ่าภาษีบุคคลธรรมดาแบบใหม่อุ้มคนรายได้สูง

ผ่าโครงสร้าง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ เอื้อประโยชน์คนรายได้สูง รัฐบาลรายได้ลด 2.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดทางสามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติวานนี้ (18 ธ.ค.) ให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ โดยให้มีทั้งหมด 7 อันตราจากปัจจุบันที่มี 5 อันตรา มีผลบังคับปีหน้า

จากอันตราใหม่ ผู้มีรายได้มากกว่า 4 ล้านบาทต่อปี เสียภาษีในอันตราร้อยละ 35 ลดลงจากอันตราร้อยละ37 ของรายได้ต่อปี

โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

ผู้มีรายได้รายได้ระหว่าง 300,000 บาท แรกจะเสียภาษีในอันตราร้อยละ 5 ของรายได้ต่อปี และรัฐบาลยังคงยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท ตามเดิม

รายได้ช่วง 300,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะถูกเก็บภาษีร้อยละ 10 เท่ากับอันตราเดิม

รายได้ช่วง 500,001 ถึง 750,000 เสียภาษี ร้อยละ15 จากอันตราเดิม ที่ร้อยละ20

รายได้ช่วง 750,001 ถึง 1 ล้านบาท เสียภาษีอัตราร้อยละ 20 เท่าเดิม

รายได้ช่วง 1,000,001 ถึง 2 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 25 ลดลงจากร้อยละ30

รายได้ช่วง 2,000,001 ถึง 4 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 30 เท่ากับอันตราเดิม

รายได้ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไปเสียภาษีร้อยละ 35 ลดลงจากอันตราปัจจุบันที่ร้อยละ 37

มาตราใหม่นี้จะทำให้รัฐบาลสูญรายได้ไป 2.5 หมื่นล้านบาทในปีภาษี2556 หรือรายได้ปีปฏิทิน 2557

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุญาตให้สามีภริยาสามารถแยกยื่นภาษีประจำปีได้ ทำให้คู่สามีภริยาจะได้เสียภาษีน้อยลง จากมาตรการนี้จะให้รายได้ภาษีของรัฐบาลลดลงไปปีละ7 พันล้านบาท มาตรานี้มีผลบังคับทันทีปีนี้

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20121219/482550/%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s