Asus EeeTop PC ET2002 เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารใช้งานง่ายต่อผู้ใช้งาน

อัสซุส EeeTop PC ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน Windows® 7 ได้เต็มรูปแบบ และนอกจากนี้ยังมี Eee Docking ที่มีช็อตคัตหลากหลายง่ายต่อการใช้งาน เพื่อการใช้งานดิจิตัลคอนเท้นท์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น มีอินเตอร์เฟสง่ายๆ เพื่อการปรับแต่งมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย และนอกจากนี้สามารถแชร์ข้อมูลกับผู้ใช้ Eee PCs อื่นๆ โน้ตบุ๊ค โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่ง Eee Docking มี 4 เมนูย่อยEee Amuse, Eee Sharing, Eee Xperience, และ Eee Tools ทำให้คุณสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณสามารถหยุดการใช้กระดาษโน้ตบนตู้เย็นของคุณ เพราะ Eee Memo ให้คุณสามารถใส่โน้ตหรือข้อความวีดีโอไว้ได้อย่างง่ายดาย

ได้ติดตั้งเว็บแคม ซึ่งมีเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะอัสซุสที่เรียกว่า Real-time Image Capture Technology ทำให้คุณจะได้ภาพมีความละเอียดขนาด 30 เฟรมต่อวินาที ในขณะที่มีภาพและแสงของภาพที่มีความคมชัดยิ่งขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s