ทีเอชนิคชวนร่วมกิจกรรมใช้คอมพ์อย่างสร้างสรรค์

ทีเอชนิค ประกาศ 6 โครงงานใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย พร้อมเชิญชวนชาวเน็ต และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรม เริ่ม 16 ม.ค. – 25 ก.พ.52

รายงานข่าวจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th กล่าวว่า จากการประกาศผล 6 โครงงานที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ในโครงการ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย” ที่ดูแลโดย รศ. ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิ ไปตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.2551
ประกอบด้วย โครงงานใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย ของมหาวิทยาลัยบูรพา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบโดยนายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และผศ. ฉลองชัย  ธีวสุทธสกุล โครงงานผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชธานีสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกโดยนางสาวทวีนันต์ ชุมนวล และอ.ธนารักษ์ ฤกษ์นาวา
โครงงานโรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยนางสาวศิริเพ็ญ พรหมสุวรรณ และอ.วรนุช ปรีหจินดา อ.สุวรรณา เมธีภัทรากูล อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ อ.สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ โครงงานรู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยนางสาวผกามาศ ปิยะวาส และอ.วรนุช ปรีหจินดา อ.สุวรรณา เมธีภัทรากูล อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ อ.สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ
โครงงานแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุน การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกสุขลักษณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวขนิษฐา จันทรมานนท์ และรศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย โครงงานสนุกกับคอมฯ พร้อมรักสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศักดิ์พงษ์ เสรีเศวตรัตน์ และรศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย
โครงงานต่างๆ มีกำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ พร้อมวิธีการดูแลฟื้นฟู และวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว หลากหลายรูปแบบ เช่น งานสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ นิทรรศการ หรือการติดตั้งโปรแกรมห่วงใยสุขภาพของคนเล่นคอมพิวเตอร์ สำหรับชาวโซเชียล เน็ตเวิร์ค เป็นต้น
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ทราบถึงโรคที่มา จากการใช้คอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกัน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ต้องการดำเนินงานเพื่อสาธารณ ประโยชน์
ทั้งนี้เจ้าของโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับงบประมาณไม่เกิน 25,000 บาท และเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 2,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินโครงงานไม่เกิน 5 เดือน โครงงานที่ผ่านการอนุมัติและได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงงานดีเด่น จะได้รับทุนการศึกษาพิเศษ ปี 2552 จำนวน 10,000 บาท
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูกำหนดการได้ ดังนี้ โครงงานรู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ สัมมนา หัวข้อ “รู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ” วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้โดย นายแพทย์ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม
โครงงานโรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย นิทรรศการวิชาการ หัวข้อ “โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย” (แจกของที่ระลึก) วันที่ 16 – 21 มกราคม 2552 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โครงงานผลกระทบด้านสุขภาพากการใช้งานคอมพิวเตอร์ สัมมนา หัวข้อ “เฮฮาประสาคนคอมพ์” (พร้อมตอบคำถามชิงรางวัล) วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชธานี
โครงงานใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย” วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.45 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรมพิเศษ: ตอบปัญหาชิงรางวัล, การใช้โยคะเพื่อความผ่อนคลาย โดย รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ และ อ.วีระพงษ์ ไกรวิทย์ อ.จีรวรร ตั้งจิตเมธี ตามลำดับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และของที่ระลึก/ของรางวัลติดมือกลับบ้าน และสำหรับชาว Social Network เตรียมพบกับ “โปรแกรมห่วงใยสุขภาพของคนเล่นคอมฯ” (โหลดฟรี ใช้ฟรี ส่งต่อฟรี)  โปรแกรมที่จะช่วยให้ท่านเล่นคอมฯ พร้อมกับมีสุขภาพดีและแสดงความห่วงใยกับเพื่อนๆ ไปพร้อมกัน ติดตามได้ที่ http://www.thnic.or.th เร็วๆ นี้    ติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ http://www.thnic.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ staff (at) thnic.or.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s