SIPA ระดมองค์กรชั้นนำรุกซอฟต์แวร์ ไทยโกอินเตอร์

นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า กล่าวว่า วิสัยทัศน์ในการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยวิธีการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อจับคู่พันธมิตร อีกทั้งเปิดโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าซอฟต์แวร์สู่สาธารณะ ขณะที่ซอฟต์แวร์ไทยมีรายได้จากการส่งออกเมื่อปี 2550 ประมาณ 6,000 ล้านบาท

ผอ.ซิป้า กล่าวต่อว่า งาน Thailand Software Fair 2008 เป็นการรวมตัวครั้งแรกที่จัดขึ้น โดยเป็นการนำร่องแนวคิดดังกล่าว และอาจต่อยอดจากการสร้างเครือข่าย ใช้งบจัดงานประมาณ 16 ล้านบาท  ขณะเดียวกัน ซิป้าส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยที่ขาดโอกาสในการพัฒนา ศักยภาพ โดยเน้นการเปิดรับบริษัทชั้นนำด้านไอทีและซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ให้เข้ามาร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1.ผลิตภัณฑ์และการบริการ 2.กระบวนการผลิต 3.ตลาด โดยสร้างการยอมรับในตลาดโลก 4.ทรัพยากรบุคคลด้านไอซีทีและซอฟต์แวร์ และ 5.ธุรกิจเพิ่มทักษะการบริหารจัดการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย

“เป็นงานครั้งแรก ที่ไทยจัดขึ้น คาดหวังว่าจะได้มูลค่า 100 ล้านบาท เฉพาะผู้ประกอบการในประเทศไทย  ขณะที่มีนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาซื้องานในไทย และเกิดการจ้างงานแอนิเมชันแล้ว เนื่องจากต่างประเทศประทับใจผลงาน โดยไม่รู้ว่าประเทศไทยทำได้ สำหรับตลาดที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว และ จีน เนื่องจากเป็นตลาดที่เติบโตเร็วและเป็นคู่ค้ากับประเทศไทย ส่วนอนาคตมองว่า จีน และญี่ปุ่น จะเป็นประเทศหลักในการนำเงินเข้าประเทศ จากเอ็นเทอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ แอนิเมชัน และอีเซอร์วิส แอพลิเคชัน” นายรุ่งเรือง กล่าว

นางวทันยา สุทธิเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์ปาร์ค กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงด้านซอฟต์แวร์ จากสภาวะปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจยังเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะมีหลายกิจกรรมที่ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันอย่างจริงจัง สำหรับจุดที่ต้องร่วมกันส่งเสริมและผลักดัน คือ การทำตลาด ของนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ดังนั้นซอฟต์แวร์ปาร์คจึงเตรียมแผนงานมุ่งเน้นความแข็งแกร่งของระบบการตลาด ในภูมิภาคมากขึ้น และเน้นการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ระหว่างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยเข้าไปเชื่อมโยงโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับนักพัฒนาหรือองค์กรหลัก  ผู้ช่วยผอ.ซอฟต์แวร์ปาร์ค กล่าวต่อว่า ได้วางเป้าหมายให้เกิดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  ในเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดศูนย์รวมกิจกรรมด้านซอฟต์แวร์ รวมถึงเป็นแหล่งในการส่งเสริม และเกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการภาคเอกชนส่วนใหญ่ เป็นเอสเอ็มอี ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายกับกลุ่มในภาคอื่นของประเทศ

นายสมเกียรติ อึงอารี นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) กล่าวว่า ภาพรวมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมฯดำเนินการมาผ่านมา ตามนโยบายของซิป้า โดยตัวเลขของมูลค่าการตลาดบริการด้านไอทีในประเทศไทยนั้นมากขึ้นทุกปี โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์มากที่สุด ประมาณ 70% ของมูลค่าการตลาดทั้งหมดประมาณ 148,000 ล้านบาท และส่วนตลาดด้านซอฟต์แวร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2549-2550  ทั้งนี้งาน Thailand Software Fair 2008  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย.2551 ณ สยามพารากอน  ชั้น 5 และติดตามรายละเอียดของงานได้ทางเว็บ http://www.thailandsoftwarefair.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s