จดหมายจาก Microsoft เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับการจำหน่ายชุดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์

header_ggwa.jpg

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่วางใจและให้การสนับสนุนธุรกิจของเราเสมอมา ในโอกาสนี้ บริษัทขอเรียนนำเสนอหลักเกณฑ์สำหรับการจำหน่ายชุดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ ทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันบริษัทลูกค้าจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต อันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว

การได้รับสิทธิการใช้วินโดวส์พร้อมเครื่องพีซีใหม่ (OEM)

ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ที่ติตตั้งมาให้บนเครื่องพีซีใหม่จากโรงงานผลิต หรือที่ติดตั้งเมื่อลูกค้าซื้อเครื่องจากร้านค้าจำหน่ายเครื่องพีซี เรียกว่า Original Equipment Manufacturer หรือ OEM เป็นการได้รับสิทธิการใช้ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ซึ่งถูกกฎหมายที่ราคาประหยัดที่สุด และเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดในการซื้อระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของแท้ ในกรณีที่ท่านจำหน่ายเครื่องพีซีใหม่พร้อมที่ติดตั้งระบบปฎิบัติการวินโดวส์ประเภท OEM ให้แก่ลูกค้า ท่านควรจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าพร้อมเอกสารสำคัญประกอบการรับสิทธิการใช้วินโดวส์ อาทิเช่น ใบรับรองสินค้าของแท้ (Certificate of Authenticity: COA) ที่ติดอยู่บนพีซีเครื่องใหม่มาด้วยทุกครั้ง

การได้รับสิทธิการใช้งานวินโดวส์บนเครื่องพีซีที่มีอยู่แล้ว (กรณีที่เครื่องพีซีไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์แบบ OEM ตั้งแต่ต้น)

สำหรับกรณีนี้ ท่านสามารถจำหน่ายระบบปฎิบัติการวินโดวส์ได้สองประเภทดังนี้

1.

สำหรับการจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ตั้งแต่ 5 พีซีขึ้นไป บริษัทขอนำเสนอ Get Genuine Windows Agreement (GGWA) ที่เป็นการให้ลูกค้าของท่านได้สิทธิประเภท Volume License สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • การซื้อ GGWA จะถูกบันทึกในประวัติการซื้อซอฟต์แวร์ประเภท Volume License ของลูกค้า
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการดาวน์เกรดเพื่อการใช้วินโดวส์เวอร์ชั่น 2000 หรือวินโดวส์ 98 SE
  • เป็นการติดตั้งโปรแกรมแบบ Single Volume Media Installation (ซีดี 1 แผ่นต่อการติดตั้งโปรแกรมบนพีซีหลายเครื่อง)
  • ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพีซีจะไม่ถูกลบออกไปในระหว่างการติดตั้ง GGWA
  • หากลูกค้าซื้อ Software Assurance (SA) ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ GGWA ลูกค้าจะได้รับอภิสิทธิ์ที่จะสามารถทำการอัพเกรดระบบปฏิบัติการเป็น Windows Vista โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2.

สำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์น้อยกว่า 5 พีซี

  • ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ Get Genuine Kit (GGK) สำหรับ Windows XP Professional เพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องบนเครื่องพีซีและใช้งานซอฟต์แวร์ที่เป็นของแท้ โดยลูกค้าสามารถซื้อ GGK ได้จากผู้แทนจำหน่ายประเภท OEM โดยจะได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์จากไมโครซอฟท์ทุกประการ
  • ชุดจำหน่ายแบบขายปลีก ลูกค้าสามารถซื้อซอฟต์แวร์ประเภทกล่องหรือ Fully Packaged Product (FPP) จากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายของไมโครซอฟท์ได้


ข้อมูลน่ารู้เพิ่มเติม

1.

ลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิการอัพเกรดประเภท Open License, Select Agreement และ Enterprise Agreement กับการติดตั้งระบบปฏิบัติการลงบนเครื่องพีซีใหม่

2.

ทั้ง GGWA และ GGK มอบสิทธิการใช้งานเฉพาะ Windows XP Professional เท่านั้น หากลูกค้าต้องการใช้ Windows Vista ลูกค้าสามารถซื้อได้ผ่านทาง OEM พร้อมเครื่องพีซีใหม่ หรือซื้อจากชุดจำหน่ายแบบขายปลีก (FPP) แต่หากลูกค้าซื้อ Software Assurance (SA) ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ GGWA ลูกค้าสามารถอัพเกรดระบบปฏิบัติการเป็น Windows Vista ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.

หากลูกค้ามีระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งเวอร์ชั่น 95, 98, 2000 หรือ XP บนเครื่องพีซี ลูกค้าสามารถอัพเกรดเป็น Windows Vista ได้โดยใช้สิทธิผ่านทาง FPP Upgrade Version, Open License, Select Agreement หรือ Enterprise Agreement หรือซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Vista อยู่แล้ว

ตารางสรุปหลักเกณฑ์สำหรับการซื้อชุดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ที่ไม่ใช่ OEM

Windows

Office

Server

Server CAL

น้อยกว่า 5
ชุดซอฟต์แวร์

GGK หรือชุดจำหน่ายแบบขายปลีก (FPP)

ชุดจำหน่ายแบบขายปลีก
(FPP)

ชุดจำหน่ายแบบขายปลีก
(FPP)

ชุดจำหน่ายแบบขายปลีก
(FPP)

ตั้งแต่ 5
ชุดซอฟต์แวร์ขึ้นไป

GGWA

Open, Select
หรือ EA

Open, Select
หรือ EA

Open, Select
หรือ EA

* หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถจำหน่าย Windows และ Office ประเภท OEM สำหรับเครื่องพีซีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วและกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ยกเว้น ท่านจะประกอบเครื่องพีซีใหม่และจำหน่ายซอฟต์แวร์ไปพร้อมเครื่องนั้นๆ

ตารางสรุปหลักเกณฑ์สำหรับการซื้อชุดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ที่ไม่ใช่ OEM

Windows

Off

rver

Server CAL

น้อยกว่า 5
ชุดซอฟต์แวร์

GGK หรือชุดจำหน่ายแบบขายปลีก (FPP)

ชุดจำหน่ายแบบขายปลีก
(FPP)

ชุดจำหน่ายแบบขายปลีก
(FPP)

ชุดจำหน่าบบขายปลีก
(FPP)

ตั้งแต่ 5
ชุดซอฟต์แวร์ขึ้นไป

GGWA

Open, Select
หรือ EA

Open, Select
หรือ EA

Open, Select
หรือ EA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s