โปรแกรมคุ้มครอง Notebook Insurance Program จาก HP

HP Notebook Insurance Program ให้ความคุ้มครองอะไรกับคุณ(เฉพาะรุ่นที่ระบุ)

จะเริ่มโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่คุณซื้อ HP Notebook โดยดูจากวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินและคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี

ความคุ้มครอง:กรมธรรมประกันภัย HP Notebook ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขั้นจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น

  • ตก หล่น หรือกระแทกโดยอุบัติเหตุ

hp-nb-insurance1.jpg

  • ของเหลว น้ำ หรือ กาแฟ หกใส่ โดยอุบัติเหตุ และไม่เจตนา

hp-nb-insurance2.jpg

  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และระเบิด

hp-nb-insurance3.jpg

  • ขโมยที่มีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ เช่น ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้าและออกสถานที่, กล้อง CCTV, หรือ พยานที่เห็นเหตุการณ์ พร้อมทั้งเอกสารการแจ้งความ

hp-nb-insurance4.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติม download ->HP Pavilion Notebook Insurance

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s